معرفی مشاورین و اساتید
من حامد حضرتی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی هستم و در کلینیک آن زندگی به عنوان روان درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی فعالیت می کنم .
در زمینه ی خودشناسی و روانشناسی بصورت تخصصی تا به امروز دوره ها و کارگاه  های متفاوتی برگزار کردم که از جمله آنها می شود این دوره ها را نام برد :    
حامد حضرتی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
 روان درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی
در حوزه شناختی و رفتاری دوره هایی با عنوان

از جمله خدمات ارایه شده در این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد
- مشاوره و درمان اختلالات روانشناختی.

- اختلالات اضطرابی ، افسردگی ، وسواس.

- برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی.

- مشاوره ازدواج و زوج درمانی.
- آشنایی با تله های زندگی. 
 
- رهایی از چرخه رنج.
 
- سفر قهرمانی.
در حوزه شفقت با خود
- دوره ای با عنوان بازگشت به خویشتن زنانه.
در حوزه روانشناسی مثبت نگر
دوره های یونگ شناسی کاربردی از جمله کارگاه سفر قهرمانی و کارگاه سایه ها و کارگاه های کنترل استرس و اضطراب و نگرانی برای مدیران صدا و سیما و دوره های مختلفی در خانه فرهنگ شهرداری تهران را برگزار کردم .
من نسرین باقری در کلینیک آن زندگی به عنوان مشاور تخصصی کودک و نوجوان در زمینه اختلالات اضطرابی، رفتاری و یادگیری و استعدادیابی کودکان و نوجوانان فعالیت می کنم. تا به امروز مسئولیت های اجرایی متفاوتی داشته ام و  دوره ها و کارگاه های متفاوتی برگزار کرده ام .
از جمله خدمات ارایه شده در این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد
دکتر نسرین باقری
 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی
روان درمانگر تخصصی کودک و نوجوان
- برگزاري دوره آموزشی مهارتهای زندگی مخصوص والدين.

- برگزاری دوره آموزشی مهارتهای زندگی مخصوص نوجوانان.

- برگزاری دوره آموزشی مهارتهای زندگی مخصوص كودكان.

- برگزاری دوره های راهبردهای مقابله با استرس برای والدين در مدارس.